เราบริการ

บริการหลักของเรา คือ การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคเชิงลึกเกี่ยวกับความอันตราย การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงงานและอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเราสามารถทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง บริษัทผู้รับเหมา หรือบริษัทที่ปรึกษา และพร้อมแก้ไขปัญหาความเสี่ยงประเมินที่เกินจากมาตราฐาน ความอันตราย หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการลดและป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ชุมชนโดยรอบหรือเพื่อใช้ในการขออนุญาติในการก่อสร้าง หรือขออนุญาติเดินเครื่องจักรได้

บริการของเรา

 • Process Safety Review Facilitator
 • Functional Safety Assessment and Verification
 • Risk Assessment
 • Reliability Modellling Assessment
 • BowTie Aanlysis
 • Hazard Identification (HAZID)
 • Preliminary Hazard Analysis (PHA)
 • Hazard and Operability Study (HAZOP)
 • Environment hazard Identification (ENVID)
 • Fault Tree Analysis (FTA)
 • Layer of Protection Analysis (LOPA)
 • Safety Integrity Level (SIL) classification and verification
 • Facility Siting Analysis (FSA)
 • Consequence Analysis (CA)
 • Fire and Explosion Analysis (F&E)
 • Reliability Availibility Maintainabiliity (RAM)
 • Quantitative Risk Assessment (QRA)